Translate

February 4, 2011

Biserica Bucur Ciobanul, din Bucureşti

De şase ani mi-am dorit să vizitez această biserică, demnă de Muzeul Satului. Primii patru nu am putut identifica pe unde este, apoi m-am luat cu treburi, iar săptămâna trecută s-a nimerit să fiu chiar acolo. Mai exact pe lângă pasajul Mărăşeşti, pe malul Dâmboviţei. Ca să o găsiţi mai bine este pe strada Radu Vodă, peste drum de Mănăstirea Radu Vodă (chiar voi ştiaţi că e o ditamai mănăstirea în mijlocul Bucureştiului?...cum o fi scăpat chiar nu ştiu...).
Biserica are hramul Anastasie şi Chiril, dar denumirea este uşor de identificat de unde vine...de la ciobanul care a întemeiat Bucureştiul. Bine cică ar fi o legendă asta cu ciobanul şi că de fapt biserica ar fi fost ctitorită de Alexandru Vodă, fiul lui Mircea Vodă, zis Ciobanul. Mie una îmi place istoria romanţată aşa că am să vă spun pe scurt legenda.
Ei bine acest Bucur era cioban şi ca mai toţi ciobanii era nomad. Până când şi-a aşezat turma pe malul Dâmboviţei. În acele vremuri tătarii atacau şi jefuiau aşezările din zonă şi într-o zi l-au atacat şi pe Bucur şi i-au furat fata. Atunci Bucur împreună cu slugile lui (vedeţi voi Bucur ăsta aducea mai mult a un cioban înstărit, decât a ciobanul din Mioriţa) a plecat după fată. Şi după multe zile de lupte prin smârcurile care se aflau la acele vremuri în zonă, Bucur şi-a omorât toţi duşmanii şi şi-a recuperat fata. După această păţanie Bucur s-a hotărât să îşi consolideze gospodăria, ba mai mult a împrejmuit-o cu stâlpi groşi de lemn, întocmai ca o cetate şi aşa a luat naştere cetatea lui Bucur. După, a construit şi Biserica despre care vorbim noi acum, iar în timp, au venit şi alţi oameni şi au cerut adăpost în cetate şi aşa a început istoria actualei capitale a României.
Acum aşa cum v-am spus este o istorie romanţată şi probabil "izvoarele scrise" dau o altă poveste pentru întemeierea Bucureştiului, mie una îmi e de ajuns asta. Normal că Biserica despre care vorbesc eu aici a fost construită pe locul bisericii lui Bucur şi conform site-ului bisericii s-ar fi găsit urme ale unei foste biserici la restaurarea celei actuale.
Acum Biserica Bucur este o bisericuţă mică între coloşii de oţel şi sticlă ridicaţi în zonă. Astfel că e un pic imposibil să faci o poză decentă a bisericii fără să prinzi în cadru un bloc, o clădire de birouri sau nişte cabluri...
Însă eu am găsit curtea liniştită, iar în interior era slujbă, de aceea nu mi-am permis să fac poze în interior...
Clopotniţa bisericii mi s-a părut a fi foarte frumosaă şi aceasta este cea mai normală încadrare a bisericii şi a clopotniţei la care m-am priceput eu...
Din mijlocul Dâmboviţei biserica se vede aşa...de când am zărit-o prima dată m-a intrigat forma turnului...
Am lăsat această poză ca să puteţi face o comparaţie cu blocul de lângă să vedeţi cam cât de mică e Biserica Bucur.
Un alt loc ce merită vizitat dacă rătăciţi prin Bucureşti... The church is dedicated to Athanasius and Cyril, but you can easily identify where the name comes from… the shepherd that founded Bucharest. They say that is a legend and in fact the founder of the church is Prince Alexander, son of Mircea Voda, said Shepherd. I like more a romanticized history so I will briefly tell you the legend. Well this Bucur was as all shepherds are a nomadic. Until one day when he decided to place his camp near Dambovita river. In those days Tatars attacked and plundered the settlements in the area and one day attacked Bucur’s camp and stole his daughter. Seeing that Bucur called his servants (you see this Bucur was in fact a wealthy shepherd, not like the one in Miorita) and went after his daughter. After several days of fighting, Bucur killed all enemies and recovered his daughter. After this incident Bucur decided to strengthen his household, even more he surrounded his domain with thick wooden pillars, just like a city and so was born the city of Bucur. Then he built the Church we are talking about now, and in time other people came and asked for shelter in the city and so began the history of the current capital of Romania. Now as I said is a romanticized history and probably "written sources" give a different story for the establishment of Bucharest, for me this one is enough. The church I’m talking about here was build in the same place as original Bucur’s church and the internet site of the church said that on the current restoration they found traces of a former church. Now the Church of Bucur is a small church between giants of steel and glass lift in the area. So it's a bit impossible to make a decent picture of the church without a building, an office building or some cables. Another place worth visiting if you wander around Bucharest ...

No comments: