Translate

August 10, 2010

Nu va bazaţi pe google translate

Pe Facebook m-am imprietenit cu o italiancă. Şi cum făceam schimb de cadouri pe Farmville mi-a zis că mi-a descoperit blogul şi că îl citeşte cu ajutorul google translate. Şi am făcut şi eu un exerciţiu să văd cam ce înţelege ea din ce scriu eu. Am luat textul anterior şi l-am tradus: Acesta este textul în romană: Bănuiam eu ceva când am fugit de cusut şi tricotat când eram mică, nu zic că nu ştiam, doar că nu îmi plăcea. Apoi am avut nişte confirmări când ajunsa la casa mea nu consideram bucătăria ca făcând parte din casă, am martori că atunci când ne-am mutat am împachetat tot mai puţin bucătăria sau că nici acum nu am utilat-o măcar mediu. Însă toate bănuielile s-au confirmat azi când am realizat că nici măcar nişte paste decente nu ştiu să fac. Povestea e oarecum comună: muream de foame, am găsit o reţetă simplă pe net, am descoperit că am toate ingredientele şi m-am apucat să o fac. Am respectat cu stricteţe reţeta, am gustat pe alocuri şi la final nimic. Arăta de îţi venea să mănânci şi castronul(cred că de aceea nici nu m-am oprit să imortalizez momentul) şi totuşi nu avea nici un gust, da niciunul. Am pus sare, desi pusesem şi în timpul pregătirii, nimic. Avea gust de paste parţial fierte cu suc de roşii de la frigider. Şi eu am pus roşii şi cât m-am chinuit să le decojesc. Am tinut totul la foc vreo 20 de minute. Nimic. Aşa că anunţ pe această cale oficială că deşi mama găteşte foarte bine şi mama lui Alin, pe lângă care am stat o perioadă, găteşte bine eu nu am această genă. Aşa că mă limitez la sandviciuri şi cafea. Şi hai ca să fiu drăguţă nişte cartofi prăjiţi plini de ulei şi fără nici o formă şi bine hai şi omletă dacă o prepară Alin... Am zis. Acum textul în italiană: Ho sospettato qualcosa quando ho eseguito il cucito e maglieria, quando ero piccolo, non dire che sapevo non solo che mi piaceva. Poi ho avuto qualche conferma arrivata alla mia casa quando noi non consideriamo la cucina come parte della casa, mi testimoniato che quando ci siamo left packed più than or la cucina che nessuno noi non hanno nemmeno equipped ambiente. Ma tutti i dubbi sono stati confermati oggi quando mi sono reso conto che anche un piatto di pasta decente non lo so. La storia è piuttosto comune: muore di fame, ho trovato una ricetta semplice sulla rete, ho scoperto che ho tutti gli ingredienti e ho cominciato a farlo. Ho seguito da vicino la ricetta, ho assaggiato alcuni luoghi e, infine, nulla. Mostra si voleva mangiare e la ciotola (non pensate che ho smesso di catturare il momento), eppure non ha avuto il gusto, quindi nessuno. Ho messo il sale, e ha fissato la sua, anche se durante la preparazione, niente. Gusto parzialmente cotto la pasta con salsa di pomodoro da frigorifero. E ho messo rosso e, come ho faticato a buccia. Continuavo a tutti il fuoco circa 20 minuti. Niente. Quindi, questo significa comunicazione ufficiale che, anche se i cuochi madre di mia madre molto bene e Alin, al quale sono rimasto per un po ', beh non mi cuoca questo gene. Così ho limitato a panini e caffè. E che il chip ad essere piuttosto piena di olio e non andare oltre e se preparato frittata ... paragrafi Ho detto. Şi pentru că italiana mea e de baltă iată textul în engleză, la urma urmei e de circulaţie internaţională, google e din america, deci măcar traducerea romană-engleză ar trebui să fie în regulă. Nu e. I suspected something when I ran the sewing and knitting when I was little, do not say that I knew not only that I liked. Then I had some confirmation arrived at my house when we do not consider cooking as part of the house, I witnessed that when we moved I packed more than cooking or that I still do not even equipped a medium. But all doubts were confirmed today when I realized that even some decent pasta I do not know. The story is somewhat common: dying of hunger, I found a simple recipe on the net, I discovered that I have all the ingredients and I started to do it. I have followed closely the recipe, I tasted some places and finally nothing. Show you wanted to eat and bowl (do not think that I stopped to capture the moment) and yet had no taste, so none. I put salt, although had put in during training, nothing. Taste partly cooked pasta with tomato sauce from refrigerator. And I put red and as I struggled to peel. I kept all the fire about 20 minutes. Nothing. So this means official notice that although my mother's mother cooks very well and Alin, to which I stayed for a while, well I did not cook this gene. So I confine myself to sandwiches and coffee. And let the chips to be some pretty full of oil and no go as well and if prepared omelette ... Paragraphs I said.

No comments: